RDL

Hand Wash Orange Colour (PV-20)
Pcs
TK . 195.00 | TK . 170.00
Neem Aloe Face Wash. (PV-30)
gm
TK . 180.00 | TK . 150.00
Anti Black Body Lotion Aloevera (PV-50)
Pcs
TK . 400.00 | TK . 350.00
Anti Black Body Lotion Turmeric (PV-50)
Pcs
TK . 400.00 | TK . 350.00
Aloevera 99% Shooting Gel (PV-50)
Pcs
TK . 400.00 | TK . 350.00
24K Gold 99% Shooting Gel (PV-50)
Pcs
TK . 400.00 | TK . 350.00
Neem Soap 100% natural (PV-10)
Pcs
TK . 100.00 | TK . 80.00
Natural Turmeric Soap (PV-10)
Pcs
TK . 100.00 | TK . 80.00
Black Snail Whiting Cream (PV-100)
Pcs
TK . 1000.00 | TK . 950.00
Alovera Whitning Soap (PV-10)
Pcs
TK . 100.00 | TK . 80.00
Nigella Oil (PV-25)
Pcs
TK . 290.00 | TK . 270.00
Collagen Snail Beauty Soap (PV-50)
Pcs
TK . 500.00 | TK . 450.00
D-Guard Toothpaste (PV-15)
Pcs
TK . 160.00 | TK . 120.00
Active Honey Natural Soap (PV-10)
Pcs
TK . 100.00 | TK . 80.00
Aloevera Face Wash (PV-30)
Pcs
TK . 300.00 | TK . 250.00
Anti Acne Herbal Skin+ Doctor (PV-50)
Pcs
TK . 350.00 | TK . 300.00
Smooker Disaar Paste (PV-30)
Pcs
TK . 450.00 | TK . 400.00
Olive Anti Acne Soap (PV-50)
Pcs
TK . 500.00 | TK . 400.00
Green Leaves Day/Night (Haizimei) PV-150
Pcs
TK . 1200.00 | TK . 1000.00
SNAIL WHITE SOAP (PV-50)
Pcs
TK . 600.00 | TK . 550.00